Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kto môže získať príspevok?

Lekár/ka

Lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorý má záujem otvoriť si vlastnú ambulanciu a stať sa tak poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti. V čase podania žiadosti nie je potrebné mať vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie. Platí nasledujúca podmienka:

 • 12 mesiacov pred podaním žiadosti nevykonával povolanie všeobecného lekára/pediatra u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v okrese, kde si chce otvoriť ambulanciu a ani v inom okrese s rovnakým alebo vyšším stupňom ohrozenia, ako má okres, kde si chce otvoriť ambulanciu.

Existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má záujem zriadiť a prevádzkovať ďalšiu všeobecnú ambulanciu popri svojej súčasnej, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánuje zamestnať, preukáže splnenie rovnakých podmienok ako v prípade kategórie žiadateľa Lekár/ka.

Právnická osoba

Právnická osoba, ktorá pri podaní žiadosti deklaruje zámer stať sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ pri podaní žiadosti zároveň preukáže splnenie podmienok za lekára, ktorý bude u budúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonávať zdravotnícke povolanie ako v prípade kategórie žiadateľa Lekár/ka.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 9.10.2023

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie v niektorom z okresov alebo obcí uvedených v Zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 až júl 2023. Platia nasledujúce podmienky:

 • má vydané právoplatné povolenie na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie v období od 1.1.2022 do 9.10.2023;
 • preukázateľne poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť počas celého obdobia od začatia prevádzky ambulancie;
 • 12 mesiacov predchádzajúcich dňu právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie vydaného príslušným samosprávnym krajom nevykonával povolanie všeobecného lekára/pediatra u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v okrese, kde si otvoril novú ambulanciu, a ani v inom okrese s rovnakým alebo vyšším stupňom ohrozenia ako okres, kde si otvoril novú ambulanciu.

Kde je možné získať príspevok?

Príspevok je viazaný na konkrétne nedostatkové obce alebo okresy.

Ministerstvo zdravotníctva každoročne, najneskôr do 31. júla, zverejňuje na svojom webe zoznam okresov a obcí s alokovanou výškou príspevku. Zoznamy sú vytvorené na základe zverejnených metodík, pričom ho tvorili odborníci z ministerstva zdravotníctva v spolupráci s expertmi zo samosprávnych krajov, aby bolo opatrenie čo najviac adresné. Cieľom je navigovať uchádzačov do najviac ohrozených oblastí.

august 2023 až júl 2024

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 5

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 7

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

  Počet zostávajúcich príspevkov: 3

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 60 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

  Počet zostávajúcich príspevkov: 4

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 3

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 6

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 3

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

  Počet zostávajúcich príspevkov: 6

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 6

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 3

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 6

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 2

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

  Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 3

  Výška príspevku: 80 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Počet zostávajúcich príspevkov: 1

  Výška príspevku: 70 000€

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Výška príspevku: 60 000€

  Uvedený okres bol vyhodnotený ako rizikový. O alokácii príspevku v tomto okrese rozhoduje samosprávny kraj. V prípade záujmu o otvorenie ambulancie sa prosím obráťte na príslušný vyšší územný celok.

  Pre viac informácií si pozrite Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.

  Mapa aktuálne dostupných príspevkov pre všeobecných lekárov na obdobie august 2023 – júl 2024

  Mapa aktuálne dostupných príspevkov pre pediatrov na obdobie august 2023 – júl 2024

  august 2022 až júl 2023

  Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Počet zostávajúcich príspevkov: 5

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 5

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 5

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 5

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 4

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 6

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok je na tento okres aktuálne vyčerpaný.

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 3

   Výška príspevku: 80000€

   Počet zostávajúcich príspevkov: 2

   Výška príspevku: 80000€

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Príspevok nebol pre tento okres alokovaný

   Počet zostávajúcich príspevkov: 1

   Výška príspevku: 70000€

   Mapa aktuálne dostupných príspevkov pre všeobecných lekárov na obdobie august 2022 – júl 2023

   Mapa aktuálne dostupných príspevkov pre pediatrov na obdobie august 2022 – júl 2023

   Aká je výška príspevku?

   Výška príspevku sa odvíja od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu dostupnosti všeobecných lekárov a pediatrov v príslušnom regióne. V najohrozenejších čiernych, kriticky nedostatkových, okresoch predstavuje výška príspevku 80 000 eur. V červených, rizikovo nedostatkových, 70 000 eur a oranžových, rizikových okresoch, je to 60 000 eur. Stupeň ohrozenia okresu je uvedený v zozname za zodpovedajúce obdobie.

   Viac o vyplácaní príspevku sa dozviete v časti Po získaní príspevku.

   Ako požiadať o príspevok?

   Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových okresoch bude vyhlasovaná každoročne až do roku 2025.

   Na aktuálne zverejnenú výzvu je možné podať žiadosť o príspevok najneskôr do 31.7.2024.

   Lekár

   1

   Pripravte si žiadosť

   2

   Pripravte si prílohy k žiadosti

   • K žiadosti dokladáte nasledujúce:
   • a) dekrét o pridelení číselného kódu zdravotníckeho pracovníka pre špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorý mu vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
   • b) údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
   • d) súhrnné čestné vyhlásenie lekára (vzor je súčasťou formuláru žiadosti).
   3

   Odošlete žiadosť

   • Úplnú žiadosť následne zašlete
   • a) elektronicky prostredníctvom e-schránky
   • alebo
   • b) listinne (osobne, cez podateľňu ministerstva alebo poštou), v prípade, ak z technických alebo prevádzkových obmedzení na strane žiadateľa alebo v Informačnom systéme Plánu obnovy nie je možné elektronické podanie, na adresu:
   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
   • sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
   • Limbová 2, P.O.BOX 52,
   • 837 52 Bratislava 37
   • Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy „11I01-21-V28“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“.

   Existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

   1

   Pripravte si žiadosť

   2

   Pripravte si prílohy k žiadosti

   • K žiadosti dokladáte nasledujúce prílohy:
   • a) dekrét o pridelení číselného kódu zdravotníckeho pracovníka pre špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorý mu vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za lekára, ktorého žiadateľ plánuje zamestnať,
   • b) údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
   • d) menovací dekrét alebo iný doklad o menovaní osoby, ktorá vystupuje ako štatutárny orgán poskytovateľa,
   • e) fotokópiu právoplatného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
   • f) súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (vzor je súčasťou formuláru žiadosti),
   • g) súhrnné čestné vyhlásenie lekára, ktorý bude u poskytovateľa vykonávať zdravotnícke povolanie (vzor je súčasťou formuláru žiadosti).
   3

   Odošlete žiadosť

   • Úplnú žiadosť následne zašlete
   • a) elektronicky prostredníctvom e-schránky
   • alebo
   • b) listinne (osobne, cez podateľňu ministerstva alebo poštou), v prípade, ak z technických alebo prevádzkových obmedzení na strane žiadateľa alebo v Informačnom systéme Plánu obnovy nie je možné elektronické podanie, na adresu:
   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
   • sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
   • Limbová 2, P.O.BOX 52,
   • 837 52 Bratislava 37
   • Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy „11I01-21-V28“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“.

   Právnická osoba

   1

   Pripravte si žiadosť

   2

   Pripravte si prílohy k žiadosti

   • K žiadosti dokladáte nasledujúce prílohy:
   • a) dekrét o pridelení číselného kódu zdravotníckeho pracovníka pre špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorý mu vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za lekára, ktorého žiadateľ – budúci  poskytovateľ – plánuje zamestnať,
   • b) údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
   • d) menovací dekrét alebo iný doklad o menovaní osoby, ktorá vystupuje ako štatutárny orgán poskytovateľa,
   • e) súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa – právnickej osoby (vzor je súčasťou formuláru žiadosti),
   • f) súhrnné čestné vyhlásenie lekára, ktorý bude u budúceho poskytovateľa vykonávať zdravotnícke povolanie (vzor je súčasťou formuláru žiadosti).
   3

   Odošlete žiadosť

   • Úplnú žiadosť následne zašlete
   • a) elektronicky prostredníctvom e-schránky
   • alebo
   • b) listinne (osobne, cez podateľňu ministerstva alebo poštou), v prípade, ak z technických alebo prevádzkových obmedzení na strane žiadateľa alebo v Informačnom systéme Plánu obnovy nie je možné elektronické podanie, na adresu:
   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
   • sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
   • Limbová 2, P.O.BOX 52,
   • 837 52 Bratislava 37
   • Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy „11I01-21-V28“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“.

   Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 9.10.2023

   1

   Pripravte si žiadosť

   2

   Pripravte si prílohy k žiadosti

   • K žiadosti dokladáte nasledujúce prílohy:
   • a) fotokópia právoplatného povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, právoplatného v čase podania žiadosti, v ktorom sa miesto prevádzkovania nachádza v Zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom a obdobie august 2022 až júl 2023,
   • b) údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
   • d) menovací dekrét alebo iný doklad o menovaní osoby, ktorá vystupuje ako štatutárny orgán poskytovateľa,
   • d) súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za spätné obdobie (vzor je súčasťou formuláru žiadosti),
   • e) súhrnné čestné vyhlásenie lekára, ktorý u poskytovateľa vykonáva zdravotnícke povolanie (vzor je súčasťou formuláru žiadosti).
   3

   Odošlete žiadosť

   • Úplnú žiadosť následne zašlete
   • a) elektronicky prostredníctvom e-schránky
   • alebo
   • b) listinne (osobne, cez podateľňu ministerstva alebo poštou), v prípade, ak z technických alebo prevádzkových obmedzení na strane žiadateľa alebo v Informačnom systéme Plánu obnovy nie je možné elektronické podanie, na adresu:
   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
   • sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
   • Limbová 2, P.O.BOX 52,
   • 837 52 Bratislava 37
   • Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy „11I01-21-V28“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“.