Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kontakt

Pred podaním žiadosti o príspevok Vám odporúčame kontaktovať nás a naplánovať si konzultáciu.

Sme Vám k dispozícii na infolinke 0910 221 396

● do momentu podania žiadosti na [email protected]
● v procese vyhodnocovania na [email protected]

Adresy pre odosielanie žiadostí

Listinne

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2, P.O.BOX 52,
837 52 Bratislava 37

Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy „11I01-21-V28“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“.

Elektronicky

Žiadateľ odošle všetky náležitosti prostredníctvom elektronickej schránky. Správne je elektronické podanie do elektronickej schránky MZ SR na Ústrednom portáli verejnej správy s elektronickou doručenkou, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.