Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Otvorte si vlastnú ambulanciu

Vďaka financiám z plánu obnovy začalo ministerstvo zdravotníctva poskytovať nenávratný finančný príspevok až do výšky 80 000 eur na podporu zriaďovania nových všeobecných ambulancií v okresoch, kde dnes chýbajú. Cieľom opatrenia je motivovať mladých profesionálov a profesionálky k voľbe kariérnej cesty všeobecného lekára alebo pediatra, a tak podporiť vznik nových všeobecných ambulancií naprieč celým Slovenskom.

V pláne obnovy je na podporu vzniku nových ambulancií vyčlenených viac než 10 miliónov eur do konca roka 2025. V roku 2023 plánuje ministerstvo zdravotníctva podporiť vznik najmenej 32 nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v ohrozených okresoch.

Inšpiratívne príbehy

MUDr. Pavol Laurov je ďalším z mladých lekárov, ktorí sa rozhodli prispieť k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch Slovenska. Aj vďaka príspevku z plánu obnovy sa rozhodol vrátiť do svojho rodného mesta Zlaté Moravce a zriadiť si všeobecnú ambulanciu.

O svojej ceste k medicíne, všeobecnému lekárstvu a otvoreniu vlastnej ambulancie, ako aj o postrehoch k procesu získania príspevku, nám viac porozprával osobne.

O príspevku

1

Prečo

  • Hlavným účelom príspevku je pomôcť novozriadenej ambulancii finančne preklenúť počiatočné kritické obdobie prevádzky, kedy si lekár buduje databázu zmluvných pacientov.
  • Príspevok na zriadenie ambulantnej praxe je jedným z opatrení ministerstva zdravotníctva, ktorého cieľom je podporiť a stabilizovať oblasť všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Opatrenie je financované z plánu obnovy a je naň určených 10 miliónov eur.
2

Koľko

  • Výška príspevku sa odvíja od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu dostupnosti všeobecných lekárov a pediatrov v príslušnom regióne. V najohrozenejších čiernych, kriticky nedostatkových, okresoch predstavuje výška príspevku 80 000 eur. V červených, rizikovo nedostatkových, 70 000 eur a oranžových, rizikových okresoch, je to 60 000 eur. Stupeň ohrozenia okresu je uvedený v zozname za zodpovedajúce obdobie.
3

Kde

  • Ide o tie časti Slovenska, ktoré majú akútny nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov. Okresy s nedostatkom lekárov nájdete v Zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 až júl 2023 a v Zozname okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 až júl 2024.
  • Oba zoznamy boli vytvorené na základe zverejnených metodík, pričom ho tvorili odborníci z ministerstva zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi zo samosprávnych krajov, aby bolo opatrenie čo najviac adresné.

Máte záujem podať žiadosť a hľadáte viac informácií?

Ako získať príspevok

Splnili ste podmienky a chcete vedieť, čo bude nasledovať?

Po získaní príspevku

Plán obnovy vznikol v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou. Je aj reakciou na dlhodobé systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Tvoria ho reformy a investície v hodnote približne šesť miliárd eur, ktoré majú potenciál nasmerovať Slovensko k zelenej a digitálnej budúcnosti.

Viac o pláne obnovy