Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Otvorte si vlastnú ambulanciu

Vďaka financiám z plánu obnovy začalo ministerstvo zdravotníctva poskytovať nenávratný finančný príspevok až do výšky 60 624 eur na podporu zriaďovania nových všeobecných ambulancií v okresoch, kde dnes chýbajú. Cieľom opatrenia je motivovať mladých profesionálov a profesionálky k voľbe kariérnej cesty všeobecného lekára alebo pediatra, a tak podporiť vznik nových všeobecných ambulancií naprieč celým Slovenskom.

V pláne obnovy je na podporu vzniku nových ambulancií vyčlenených viac než 10 miliónov eur do konca roka 2025. V roku 2023 plánuje ministerstvo zdravotníctva podporiť vznik najmenej 30 nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v ohrozených okresoch.

O príspevku

1

Prečo

  • Hlavným účelom príspevku je pomôcť novozriadenej ambulancii finančne preklenúť kritické obdobie prvého roka prevádzky, kedy si lekár buduje databázu zmluvných pacientov.
  • Príspevok na zriadenie ambulantnej praxe je jedným z opatrení ministerstva zdravotníctva, ktorého cieľom je podporiť a stabilizovať oblasť všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Opatrenie je financované z plánu obnovy a je naň určených 10 miliónov eur.
2

Koľko

  • Maximálna výška príspevku na úrovni okresu je 50 000 eur a v konkrétnej obci alebo meste ide o 60 624 eur. Príspevok je vyplácaný v štyroch častiach počas 12 mesiacov.
3

Kde

  • Ide o tie časti Slovenska, ktoré majú akútny nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov. Okresy s nedostatkom lekárov nájdete v Zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom na najbližšie obdobie. Zoznam bol vytvorený na základe zverejnenej metodiky, pričom ho tvorili odborníci z ministerstva zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi zo samosprávnych krajov, aby bolo opatrenie čo najviac adresné.

Máte záujem podať žiadosť a hľadáte viac informácií?

Ako získať príspevok

Splnili ste podmienky a chcete vedieť, čo bude nasledovať?

Po získaní príspevku

Plán obnovy vznikol v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou. Je aj reakciou na dlhodobé systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Tvoria ho reformy a investície v hodnote približne šesť miliárd eur, ktoré majú potenciál nasmerovať Slovensko k zelenej a digitálnej budúcnosti.

Viac o pláne obnovy