Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dokumenty

Na tejto podstránke nájdete všetky potrebné formuláre, vzory dokumentov, ale aj ďalšie užitočné materiály a informácie.

Výzva a súvisiace dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Stiahnuť

Príloha č. 1a – formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (lekár)

Stiahnuť

Príloha č. 1b – formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti)

Stiahnuť

Príloha č. 1c – formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (právnická osoba)

Stiahnuť

Príloha č. 1d – formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 31.7.2023)

Stiahnuť

Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Stiahnuť

Príloha č. 3 – Test lokálneho vplyvu

Stiahnuť

Príloha č. 4 – Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 – júl 2023

Stiahnuť

Príloha č. 5 – Zoznam okresov s alokovaným príspevkom na obdobie august 2023 – júl 2024

Stiahnuť

Príloha č. 6 – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Stiahnuť

Aké dokumenty potrebujete k podaniu žiadosti?

Informačné materiály

Príručka pre začínajúcich všeobecných lekárov a primárnych pediatrov

Stiahnuť

Ako začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v kocke

Stiahnuť

Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia

Stiahnuť

Sprievodná informácia pre záujemcov o rezidentské štúdium

Stiahnuť